O spółce

Inwestujemy w VR

Podstawowa działalność Varsav VR SA (uprzednio Your Image S.A.) koncentruje się na realizacji projektów w obszarze wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR).


Zarząd:
Konrad Mroczek – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Łukasz Rosiński – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Babieno – Członek Rady Nadzorczej
Dominik Gaworecki – Członek Rady Nadzorczej
Iwona Rogowska – Członek Rady Nadzorczej
Adam Osiński – Członek Rady Nadzorczej


Autoryzowany Doradca:

EBC Solicitors S.A.
ul. Grzybowska 4 lok. U9B,
00-131 Warszawa
ebcsolicitors.pl