Relacje Inwestorskie Your Image S.A. Relacje Inwestorskie Your Image S.A. Relacje Inwestorskie Your Image S.A.

Aktualności inwestorskie

W tym dziale znajdą Państwo najświeższe informacje o istotnych dla rozwoju firmy wydarzeniach oraz o podpisaniu ważnych kontraktów.

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

15 lutego 2016  |   Aktualności InwestorskieZarząd Spółki Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane ... [czytaj dalej]

Zawarcie umowy lock-up dotyczącej akcji Your Image S.A.

4 lutego 2016  |   Aktualności InwestorskieZarząd Your Image S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 4 lutego 2016 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa o czasowym ograniczeniu zbywalności akcji Emitenta (umowa "lock-up"), na podstawie której Pan Kamil Kita (Prezes Zarządu Your Image S.A.), jako Akcjonariusz Spółki ... [czytaj dalej]

Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2016 roku

2 lutego 2016  |   Aktualności InwestorskieW nawiązaniu do raportu EBI nr 6/2016 z dnia 23 stycznia 2016 roku (Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku), Zarząd Emitenta niniejszym koryguje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku. Prawidłowe terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku są następujące: Raport ... [czytaj dalej]

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

23 stycznia 2016  |   Aktualności InwestorskieZarząd Your Image S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach: I kwartał 2016 r. - 15 lutego 2016 roku II kwartał 2016 r. - 16 sierpnia 2016 roku III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 ... [czytaj dalej]

Nabycie udziałów Infox Henryk Kopiec sp. z o.o.

23 stycznia 2016  |   Aktualności InwestorskieW nawiązaniu do raportu EBI nr 26/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku (Podpisanie umowy warunkowej o przejęciu udziałów Spółki Infox sp. z o.o.) Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 22 stycznia 2016 roku[mk1] Emitent nabył 110 (sto ... [czytaj dalej]

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

19 stycznia 2016  |   Aktualności InwestorskieZarząd Emitenta informuje, iż w dniu 18 stycznia 2016 roku zawarł ze spółką EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie umowę w zakresie świadczenia wobec Emitenta usług Autoryzowanego Doradcy. Zgodnie z postanowieniami umowy EBC Solicitors S.A. będzie zobowiązana wobec Emitenta ... [czytaj dalej]

Nabycie 100 proc. udziałów w EveryFlow sp. z o.o.

5 stycznia 2016  |   Aktualności InwestorskieZarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu EBI nr 02/2016 („Dojście do skutku emisji akcji serii G”) informuje, iż dokonał nabycia od 9 (dziewięciu) osób 2.533 udziałów EveryFlow sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd ... [czytaj dalej]

Dojście do skutku emisji akcji serii G

5 stycznia 2016  |   Aktualności InwestorskieZarząd Emitenta niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii G i dokonaniu przydziału akcji: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji akcji serii G: Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez dziewięciu ... [czytaj dalej]

Dojście do skutku emisji akcji serii F

5 stycznia 2016  |   Aktualności InwestorskieZarząd Emitenta niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii F i dokonaniu przydziału akcji: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji akcji serii F: Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych ... [czytaj dalej]

Pozytywna weryfikacja GPW – wyjście z segmentu NewConnect High Liquidity Risk

28 grudnia 2015  |   Aktualności InwestorskieZarząd Your Image S.A. z siedziba w Warszawie informuje, iż na podstawie Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2015 roku, na podstawie uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 ... [czytaj dalej]

Formularz Kontaktowy

Your Image to innowacyjne połączenie agencji PR, agencji marketingowej, interaktywnej oraz studia reklamy.

Newsletter

W dniu 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki YOUR IMAGE S.A. dokonało następujących zmian w ...
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie   Komisja Nadzoru Finansowego   Autoryzowany doradca